OBVESTILO

Spoštovani krajani, uporabniki cest in lastniki zemljišč

Pred pričetkom nove zimske sezone ugotavljamo, da je očiščenost cestnih brežin, zaradi samega izvajanja zimske službe še vedno problem. Nekateri lastniki zemljišč ste temeljito očistili obcestni pas, še vedno pa je veliko cestnih brežin zaraščenih v taki meri, da ni mogoče normalno izvajati zimske službe. Zato ponovno prosimo vse lastnike zemljišč in uporabnike cest, da obcestni pas očistijo dreves in vejevja. Očiščene brežine omogočajo kvalitetno izvajanje zimske službe v zadovoljstvo vseh nas.

Za prijetno sobivanje v naših lepih in pozimi malce težje dostopnih krajih vas prosimo, za veliko strpnosti, razumevanja in sodelovanja.

Jurklošter, oktober 2018

Svet KS Jurklošter

 

Zimska služba pluženje 3

                                                            Svet KS Jurklošter

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON