Čistilna akcija v KS Jurklošter 06. aprila 2019

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER tudi letos organizira skupno čistilno akcijo na celotnem območju, ki bo v SOBOTO 6. aprila 2019.

Na ta način želimo vsem krajanom potrkati na zavest, kako pomembno je imeti čisto in zdravo okolje. Zavedamo se, da je doseganje tega cilja odvisno od vseh nas. Zato se nam s to mislijo pridružite v čim večjem številu na dan ko bo čistilna akcija potekala !

  • Zberemo se pred trgovino v JURKLOŠTRU ob 8.00 uri.
  • Plastične vreče priskrbi krajevna skupnost in se jih razdeli na dan akcije.
  • Zaključek akcije s skupno malico ob 12.00 uri na lovski koči v Jurkloštru
  • Skupno zbirno mesto za vse zbrane komunalne odpadke v vrečah je na dvorišču Kartuzije in velja samo za dan akcije.
  • Za kosovne odpadke lahko vsak krajan sam ali skupina krajanov naroči odvoz s kontejnerjem pri JP Komunali Laško.

Vsak lastnik je odgovoren, da na svojem zemljišču poskrbi za odstranitev odlagališča odpadkov, ki kvarijo ugled naravnemu okolju in negativno vplivajo na varstvo narave.

Po končani zimski službi se ugotavlja, da je veliko cestnih brežin zaraščenih v taki meri, da ni mogoče normalno izvajati zimske službe. Zato prosimo vse lastnike zemljišč in uporabnike cest, da obcestni pas očistijo dreves in vejevja. Pred pričetkom nove zimske sezone se bo očiščenost poti preverila zaradi  samega izvajanja zimske službe.

               KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

smeti

 

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON