Vabilo na 5. redno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 08. 06. 2020

V A B I L O

Vabim Vas na 5. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v torek, dne 16. 06. 2020, ob 18.00 uri

v dvorani kartuzijske Pristave

Dnevni red:

 

1. Pregled zapisnika 4. redne seje

 2. Kamnolom Pojerje

3. Poročilo občinskega svetnika

 4. Cestne investicije in pregled prispelih ponudb

5. Organizacija krajevnega praznika, prireditve v letu 2020

6. Razno

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                              Predsednik sveta KS

                                                                                              Gregor Stopinšek l.r.

                                                                                

                       

Vabljeni:

  • Člani sveta KS,
  • Predstavnica CI Kamnoloma Pojerje ga. Andreja Lavrič,
  • Občinski svetnik ks Jurklošter, g. Janko Cesar,
  • Podžupan Občine Laško, g. Matjaž Pikl.

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON