Vabilo na 10. redno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum: 18. 1. 2022

V A B I L O

Vabim Vas na 10. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v četrtek, dne 27. 1. 2022, ob 18.00 uri

v dvorani kartuzijske Pristave

Dnevni red: 

    1.  Pregled zapisnika 9. redne seje

2.  Poročilo občinskega svetnika

    3.  Pregled realizacije plana za leto 2021 in finančno stanje

    4.  Finančni načrt ter plan dela za leto 2022

    5.  Prireditve v letu 2022

    6.  Razno

Seje se lahko udeležijo osebe, katere izpolnjujejo PCT pogoje.

S spoštovanjem!

                                                                                                                                         Predsednik sveta KS

                                                                                                                                          Gregor Stopinšek l.r.

                                                                                

  

Vabljeni:

  • Člani sveta KS,

  • Podžupan Občine Laško g. Matjaž Pikl,

  • Občinski svetnik g. Janko Cesar.

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON