Vabilo na 5. redno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Jurklošter, 24.1.2024

VABILO

Vabim Vas na 5. redno sejo SVETA KS JURKLOŠTER,

v ČETRTEK, 1.2.2024 ob 17. uri

v dvorani Kartuzijske pristave.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika 4. redne seje sveta KS
  2. Kulturne prireditve v začetku leta 2024 (v sodelovanju s KD)
  3. Poročilo občinskega svetnika
  4. Pregled realizacije plana dela KS za leto 2023
  5. Plan dela KS Jurklošter za leto 2024
  6. Finančni plan KS Jurklošter za leto 2024
  7. Razno

S spoštovanjem!

                                                                                               Gregor Stopinšek l.r.

  KS Jurklošter

Vabljeni:

  • Svetniki KS: g. Aleksander Bezgovšek, g. Željko Grofelnik, g. Jaka Hliš, ga. Maruša Horjak, g. Miroslav Lavrič,  g. Franc Lesičar,        g. Primož Palčnik,  g. Jožef Veber.
  • Predsednica Kulturnega društva Prežihov Voranc, ga. Magdalena Stopinšek
  • Občinski svetnik, g. Janko Cesar.

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON