Vabilo na 6. redno sejo

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Jurklošter, 30. 4. 2024

VABILO

Vabim Vas na 3. redno sejo SVETA KS JURKLOŠTER,

v ČETRTEK, 16. 5. 2024 ob 18. uri

v dvorani Kartuzijske pristave.

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika 5. redne seje sveta KS
 2. Prireditve KS - Krajevni praznik 2024
 3. Poročilo občinskega svetnika
 4. Pregled prejetih vlog za sofinanciranje prireditev/projektov društev v letu 2024
 5. Pregled plana dela KS Jurklošter za leto 2024
 6. Razno

S spoštovanjem!

                                                                                            

Gregor Stopinšek l.r.   

                                                                           KS Jurklošter

Vabljeni:

 • Svetniki KS: g. Aleksander Bezgovšek, g. Željko Grofelnik, g. Jaka Hliš, ga. Maruša Horjak, g. Miroslav Lavrič,  g. Franc Lesičar, g. Primož Palčnik,  g. Jožef Veber.
 • Občina Laško,
 • Podžupana, za področje krajevnih skupnosti – g. Mačkošek,
 • Predsednik PGD Jurklošter, g. Klemen Ocvirk in predsednica KD Prežihov Voranc Jurklošter, ga. Magdalena Stopinšek – k točki 2.,
 • Občinski svetnik, g. Janko Cesar – k točki 3.

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON