Vabilo na 6. redno sejo sveta KS Jurklošter

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Jurklošter 19a

3273 JURKLOŠTER

Datum:06.09.2016

V A B I L O

Vabim Vas na 6. redno sejo sveta KS Jurklošter,

v torek, dne 13.09.2016 ob 18.00 uri

v sejni sobi KS Jurklošter

Dnevni red:

 

  1. Pregled zapisnika 5. seje sveta (zapisnik v prilogi vabila)
  2. Izvajanje letnega plana 2016 – tekoča problematika
  3. Poročilo o izvedbi Krajevnega praznika
  4. Praznovanja in prireditve v mesecu decembru 2016
  5. Oblikovanje spletne strani KS
  6. Razno

Zaradi pomembnosti dnevnega reda prosim, da se je zanesljivo udeležite!

S spoštovanjem!

                                                                                               Predsednik sveta KS

                                                                                               Franc Lesičar l.r.

                                                                                

                       

Vabljeni:

  • Člani sveta KS
  • Predsedniki društev v KS (ga. Stopinšek Magda, g. Bevc Bernard, Simon Volavšek)
  • Predsednik NO ga. Lesičar Marjeta

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON