3. redna seja sveta KS Jurklošter

Z A P I S N I K

3.redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v torek, dne 07.07.2015 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

  1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta
  2. Organizacija krajevnega praznika
  3. Končno poročilo o izvajanju zimske službe
  4. Realizacija letnega plana
  5. Poročilo popisa stanja javnih poti
  6. Poročilo članov občinskega sveta
  7. Prijava za tekmovanje najlepše urejenih vasi in objektov
  8. Pobude in vprašanja
  9. Razno

Prisotni člani sveta: Lesičar Franc, Cesar Janko, Zlatka Pušnik, Drago Pušnik, Miha Pušnik, Karla Salobir in Franc Vodišek.

Odsotni člani sveta: Gregor Stopinšek, Razboršek Srečko

Ostali prisotni: Bevc Bernard, Maruša Horjak, Dobršek Milena in predstavniki Fantov iz vseh hribov.

Zapisnik

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON