4. redna seja sveta KS Jurklošter

Z A P I S N I K

4. redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v torek, dne 10.11.2015 ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

  1. Prireditve v mesecu decembru
  2. Pregled zapisnika zadnje seje sveta
  3. Poročilo o izvedbi Krajevnega praznika
  4. Realizacija letnega plana za leto 2015
  5. Rebalans letnega plana za leto 2015
  6. Program dela za leto 2016-17
  7. Poročilo o izvedbi razpisa za zimsko službo
  8. Imenovanje inventurne komisije
  9. Pobude in vprašanja
  10. Razno

Prisotni člani sveta: Lesičar Franc, Cesar Janko, Zlatka Pušnik, Gregor Stopinšek, Karla Salobir in Franc Vodišek.

Odsotni člani sveta: Razboršek Srečko, Pušnik Miha, Pušnik Drago.

Ostali prisotni: Bevc Bernard, Stopinšek Magda, Horjak Darja, Vrhovšek Jože, Lesičar Marjeta.

Zapisnik

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON